تسهیلات خدمات بیمه شهروند هشتم

ارائه تسهیلات خدمات بیمه شهروند هشتم ، جهت کلیه رانندگان دارای پروانه از سازمان مدیریت حمل و نقل بار 

بیمه شخص ثالث

«طـرح تمام اقساط بیمه شخص ثالث» 

خدمات خودرویی

0

خدمات و امکانات شهری

0

گردشگری

0

خدمات آموزشی- فرهنگی - تفریحی و ورزشی

0

کالا و ابزار آلات مصرفی

0

خدمات ورزشی

0

خدمات بیمه ای - درمان و سلامت

0

نوسازی ناوگان باری

0

عضویت در خبرنامه

برای دریافت آخرین سرویس ها ایمیل خود را وارد نمایید

ثبت